Ο ισολογισμός της 31/12/2013 της Σιδέρης ΑΕΓΑ είναι διαθέσιμος. Δείτε τον στο παρακάτω link.