Φόρμα Αιτίασης

Κατεβάζετε τη φόρμα αιτίασης από τον παραπάνω σύνδεσμο και την υποβάλετε με κάποιον από τους εξής τρόπους :

  • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας : siderisa@siderisins.gr
  • Αποστολή με φάξ στον αριθμό : 210- 3231066
  • Με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας  ΑΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε., Λέκκα 3-5, Αθήνα, ΤΚ.10563.
  • Αυτοπροσώπως στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας μας.

Σύντομα θα υπάρχει και η δυνατότητα συμπλήρωσης και αποστολής της φόρμας αιτίασης απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα μας.
Αρμόδιος Επικοινωνίας :  ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ &  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΛΗ ΑΛΕΞΙΑ
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-3224484.