Κατεβάστε επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο την συνοπτική οικονομική κατάσταση της 31ης Δεκεμβρίου 2011.

Ισολογισμός 2011